Foto

Pulp hanteert de volgende algemene voorwaarden:


Overeenkomst

Als er door de koper (hierna te noemen: klant), na het in acht nemen van de bestelwijze en de Algemene voorwaarden, opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen: Pulp) om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).


Levering

Pulp draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. Pulp behoudt zich het recht om de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijden zoals genoemd in de bestelwijze is een indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Pulp is niet aansprakelijk voor extra verzendkosten die voortvloeien uit een foutief ingevoerd verzendadres.


Verzending

Artikelen worden verzonden als de betaling ontvangen is. Bestellingen worden bezorgd via TNT-post.  Bestellingen worden binnen Nederland verstuurd volgens het tarief van de TNT zoals hieronder genoemd. Prijzen

Prijzen op de site van Pulp zijn vaste prijzen. Hierover kan niet onderhandeld worden. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Pulp behoudt het recht om de juiste prijs in rekening te brengen, de klant kan dan eventueel de bestelling indien gewenst annuleren. De prijzen worden vermeld in Euro's, exclusief verzendkosten.


Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op deze site worden door Pulp bepaald en gelden tot aan de datum welke Pulp bepaald. Voor bestellingen geplaatst na deze datum geldt de normale verkoopprijs. 


Betaling

Betaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden per vooruitbetaling binnen 14 dagen. Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd. Mocht het bedrag niet binnen 14 dagen op de rekening van Pulp staan vervalt de bestelling en zullen de artikelen terug de webwinkel in gaan.


Annuleren van een bestelling

Een bestelling kan binnen 72 uur na bevestiging geannuleerd worden. Hierna is de koop gesloten en wordt betaling verwacht. Dit om onnodig reserveren van artikelen te voorkomen. Graag bericht per e-mail als wordt afgezien van de koop.


Retourzending

Artikelen kunnen retour gezonden worden binnen 8 dagen na ontvangst. De klant dient hierover Pulp in te lichten binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling onder vermelding van het ordernummer. Artikelen worden retour genomen als ze teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat. Artikelen dienen onbeschadigd te zijn. Bij een retourzending zijn de kosten van het retour zenden voor de klant en wordt het aankoopbedrag inclusief toezendingskosten teruggestort. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan wordt de zending gecrediteerd. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd. In geval van een fout van de kant van Pulp zal Pulp de kosten dragen voor retourzending. De klant dient in dit geval de zending voldoende gefrankeerd te retourneren. Deze portokosten worden aan de klant terugbetaald. Pulp is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van retourzendingen. 


Privacy

Pulp zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Pulp alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.


Klachtenafhandeling

Pulp streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt Pulp daar graag van op de hoogte gebracht. Er kan dan met de klant naar een oplossing gezocht worden.


Klachten

Klachten dienen bij voorkeur per e-mail te worden doorgegeven. Pulp zal de klacht spoedig met zorg afhandelen. Wanneer de klacht terecht is, dient het artikel terug gestuurd te worden naar Pulp. Kosten van deze retourzending zijn gedeeltelijk voor de klant en voor Pulp. Verzendkosten van de toezending worden niet vergoed.


Staat van het boek

Daar de meeste boeken niet meer de jongste zijn, kunnen zij ouderdomsverschijnselen (verkleurde bladzijden) vertonen, dit staat niet bij de boeken vermeldt. Houdt hier echter wel rekening mee.